map
НОМЕНКЛАТУРА >> Емисионни банки и монетни дворове
 1. ЕМИСИОННИ БАНКИ И МОНЕТНИ ДВОРОВЕ


 1.1. Монетосечене на редовно циркулиращи монети

 1.2. Монетосечене на юбилейни и възспоменателни монети -
сребърни, златни, както и нови модерни форми на монети със селективно позлатяване и оцветяване


 1.3. Тиражиране на инвестиционно злато във вид на монети
 и други форми


 1.4. Медални програми за колекционери от благородни метали

 1.5. Съпътстващи производства на монетните дворове

   - Ордени и медали - държавни отличителни знаци
   - Значки, ключодържатели и различни аксесоари с рекламна
   цел и подаръчни елементи
   - Бижутерия

 1.6. Машини и оборудване за производствените нужди
 на монетосеченето


   - Преси, пантографи, гравьорски машини, инструменти и др.
   - Заготовки за монети във всичките им разновидности
   - Опаковки за монети, пакетиращи мащини, монетоброячни
   машини, сортировъчни машини и др.