map
НАЧАЛО >> Покана

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с фирма „Интервалс” планират организирането на

МЕЖДУНАРОДНО ПАРИЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ - СОФИЯ
(SOFIA INTERNATIONAL MONEY EXHIBITION “SIMExpo”)

в периода 24 – 27 ноември 2011 г. в Националния дворец на куртурата.

Проявата ще събере участници с изградени традиции в разпространението и продажбата на монети с нумизматична стойност, ще предостави възможности за инвестиции в инструменти, като благородни метали и редица други изделия като злато, златни медали, инвестиционни кюлчета за малкия потребител, разпространявани на международните пазари.

По време на проявата, колекционерите в България за пръв път ще имат възможността да видят и да закупят представените от участниците монети, банкноти и др. артикули с колекционерска стойност от световно известни фирми.

Участие ще вземат редица фирми, осигуряващи машини, оборудване и консумативи за производството на монети и банкноти, които обслужват реалното парично обращение.